СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

" Вижън Финанс” ООД предлага широк спектър от качествени, бързи, ценово обосновани счетоводни услуги. Ние изготвяме система от политики (счетоводна/данъчна) за оптимизиране на финансите и данъците за всеки клиент, като

Още

ЗАСТРАХОВАНЕ

„ВИЖЪН ФИНАНС” ООД е регистриран съгласно нормативните изисквания застрахователен агент на една от най-големите застрахователни компании у нас - ЗАД Армеец. Стремим се да прилагаме високи стандарти в обслужването и

Още

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Към „Вижън Финанс” ООД е създаден Център за професионално обучение „ПРОФИ”. ЦПО „Профи” притежава лиценз № 2017121401, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение. ЦПО „Профи” към „Вижън

Още

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

" Вижън Финанс” ООД предлага широк спектър от качествени, бързи, ценово обосновани счетоводни услуги. Ние изготвяме система от политики (счетоводна/данъчна)...

Прочети още

ЗАСТРАХОВАНЕ

„ВИЖЪН ФИНАНС” ООД е регистриран съгласно нормативните изисквания застрахователен агент на една от най-големите застрахователни компании у нас - ЗАД...

Прочети още

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Към „Вижън Финанс” ООД е създаден Център за професионално обучение „ПРОФИ”. ЦПО „Профи” притежава лиценз № 2017121401, издаден от Националната...

Прочети още

ЗА НАС

„Вижън Финанс” ООД предлага широка гама професионални услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси – счетоводство, администриране на персонала и администриране на възнагражденията, финансово и данъчно консултиране, търговско-правни услуги.

Ние сме готови да отговорим на нуждите на всяка организация, като с предоставяния от нас комплекс от дейности, разширим и гарантираме качественото и желано от клиента управление на неговия бизнес.

Предлагаме модерно и експертно консултантско обслужване в областта на финансите и данъчното законодателство.

Създадохме и развиваме екип от висококвалифицирани и мотивирани експерти, който да отговоря адекватно на очакванията за компетентност и професионализъм. Поддържаме и широк кръг от постоянни външни специалисти и партньори.

Следим всички промени и новости, като своевременно информираме за тях и нашите клиенти с кратки коментари и анализи на нормативната уредба.

Качеството, гъвкавостта, бързината на обслужване и ценовата обоснованост, са основните характеристики на консултантския ни продукт, които се допълват и гарантират чрез разнообразието от предложени услуги, групирани в три основни направления:

• Комплексно счетоводно обслужване;

• Застраховане на Вашето имущество и Вашия персонал;

• Професионално обучение на Вашите кадри.