ДРУГИ СЧЕТЕВОДНИ УСЛУГИ

Извън пакетните счетоводни услуги, групиращи дейността в пакетите „Абонаментно счетоводно обслужване”, „Администриране на възнагражденията” и „Администриране на персонал”, експертите на „Вижън финанс” ООД могат да договорят с Вас и извършването  на отделни счетоводни дейности в зависимост от Вашите потребности, като:

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет; съставяне и подаване на данъчни декларации; Счетоводни консултации; Изготвяне на конкретен документ; и други.