ЗАСТРАХОВАНЕ


„ВИЖЪН ФИНАНС” ООД е регистриран съгласно нормативните изисквания застрахователен агент на една от най-големите застрахователни компании у нас – ЗАД Армеец.

Стремим се да прилагаме високи стандарти в обслужването и се опитваме да надхвърлим очакванията на нашите клиенти чрез точност, бързина, компетентност и професионализъм.

При дейността си разчитаме на задълбочено познание за местния застрахователен пазар и международни застрахователни практики.

Осигуряваме на нашите клиенти компетентна помощ при настъпване на щета.

„„ВИЖЪН ФИНАНС” ООД предлага пълната гама от застрахователни продукти в обхвата на Общото застраховане:

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ:
• Гражданска отговорност на МПС
• Каско на МПС

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ:
• Защитен дом;
• Защитена фамилия;
• Защитено имущество;
• Индустриален пожар;

ЗЛОПОЛУКИ:
• Злополука и заболяване;
• Трудова злополука;
• Злополука на местата в МПС;
• Злополука на учащи;
• Злополука на пътниците в обществен транспорт;
• Злополука на спортисти;
и други.

КАРГО:
• Товари по време на превоз;
• Отговорност на превозвача на товари по шосе;
• Пари по време на път;
• Отговорност на спедитора.

ОТГОВОРНОСТИ:
• Гражданска отговорност на юридически лица;
• Отговорност на изделието;
• Професионална отговорност на адвоката и нотариуса;
• Професионална отговорност на медицински персонал;
• Отговорност на хотелиери и ресторантьори;
• Професионална отговорност на учители и възпитатели;
• Гражданска отговорност на физически лица
и други.

ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ:
• Помощ при пътуване в чужбина;
• Медицинска застраховка за чужденци в България:
• Отмяна на пътуване;
• Спасителни разноски;
• Туристическа застраховка;
• Злополука на гости на хотели.

Можете ОЩЕ СЕГА да поискате нашата ОФЕРТА и да разберете стойността на Вашата застраховка, като попълните съответния формуляр:

 „ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО”

За въпроси и контакти:

zastrahovki@finance.visiongroup.bg