ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Към „Вижън Финанс” ООД е създаден Център за професионално обучение „ПРОФИ”. ЦПО „Профи” притежава лиценз № 2017121401, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение.

ЦПО „Профи” към „Вижън Финанс” ООД извършва обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии и специалности:

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК
341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант втора
342020 Сътрудник в маркетингови дейности 3420201 Маркетингови проучвания втора
343010 Финансист 3430101 Банково дело трета
343010 Финансист 3430102 Застрахователно и осигурително дело трета
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа
522020 Електромонтьор 5220210 Електрически инсталации втора
522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника втора
522020 Електромонтьор 5220212 Електроенергетика втора
523080 Монтьор по автоматзация 5230801 Автоматизирани системи втора
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа
622020 Озеленител 6220201 Цветарство втора
622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване втора
723020 Болногледач 7230201 Здравни грижи втора
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения първа
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения първа

 

 

За контакт и информация:

profi@finance.visiongroup.bg